پرینت

طرخ تبادل دانشجو

Student Exchange

طرح تبادل دانشجو کشور کره برای کشورهای در حال توسعه

http://www.useoul.edu/apply/exchange/scholarships

طرح تبادل دانشجوی وزارت علوم کشور ژاپن برای کشورهای در حال توسعه
 
http://www.mofa.go.jp/policy/culture/people/student/
 
طرح ISEP کشور فنلاند برای کارآموزی و تبادل دانشجو
http://www.studyinfinland.fi/what_to_study/exchange_programmes/other_exchange_programmes
طرح    CIEEتبادل دانشجو
http://www.ciee.org

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: آخرین اطلاعیه ها

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177