پرینت

تعهدات دوره آموزش های آزاد

- ثبت نام برای کلیه دانشجویان آزاد می باشد.
- کلاس های زبان در دانشگاه و توسط دانشکده آموزش های الکترونیکی برگزار می گردد و تابع قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه می باشد.
- دانشجو ملزم به رعایت هنجارها و قواعد اخلاقی و فرهنگی دانشگاه می باشد.
- حداکثر غیبت مجاز در طول دوره 3 جلسه است و در صورت غیبت بیش از آن مجاز به ادامه دوره آموزشی نمی باشد مگر به تشخیص دانشکده.
- دانشجو موظف است به موقع در کلاس حضور یافته و تاخیر مکرر به دانشکده گزارش خواهد شد.
- دانشجو حق جایگزینی دیگر به جای خود و یا آوردن مهمان و غیره ندارد.
- مبلغ دریافت شده برای ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
- دانشجو موظف است در انتخاب دوره و زمان کلاس دقت لازم را داشته باشد. تغییر زمان بعد از ثبت نام و شروع کلاس ها صرفاً به صلاحدید دانشکده و در صورت وجود ظرفیت امکان پذیر خواهد بود.
- کلیه اطلاعات در سایت دانشکده درج خواهد شد.
- جهت تعیین سطح در زمان هایی که متعاقبا اعلام خواهد شد به دفتر دانشکده آموزشهای الکترونیکی مراجعه نمائید.

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: آموزش های آزاد و مجازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177