پرینت

معرفی دفتر آموزشهای آزاد

دفتر آموزشهاي آزاد دانشگاه صنعتی اراک در راستاي فراگيري و افزايش توانا یي هاي تخصصي ـ كاربردي براي اقشار مختلف جامعه، و بر اساس آئيننامه دورههاي آموزش عالي وزارت متبوع در قالب دورههاي آموزشي كوتاه مدت آغاز به فعاليت نموده است که در ذیل مهمترین اهداف این دفتر یاد آوری می گردد.

فعالیت ها و اهداف دفتر :

-                    بررسی و پیشنهاد شهریه های دوره های آموزشی

-                    تنظیم و کنترل کلیه قراردادهای دوره های آموزشی آزاد

-                    برگزاری دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت و تخصصی

-                    صدور گواهینامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت و تخصصی

-                    بازآموزي و آموزش تكميلي براي دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.

-                    آموزش تكدرس براي متقاضيان.

-                    آموزش مورد نياز و علاقه جامعه.

-                    آموزش تخصصي كاربردي مورد نياز بازار كار و صنعت.

-                    آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمانهاي دولتي و غير دولتي به صورت حضوری و مجازی .

-                    آموزش دورههاي تخصصي و تطبيقي با كاربردهاي حرفهاي.

-                    كلاس‌هاي آمادگي آزمون‌هاي بين المللي -IELTS-TOEFL -TÖMER -DELE– MSRTو غيره

-                        ارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نيازهاي جامعه؛

-                    آموزشهاي کوتاه مدت حضوري و مجازی عمومي و تخصصي براي مديران و كارشناسان سازمانهاي دولتي و  غير دولتي؛

-                    ارائه دروس رسمي ارائه شده در دانشگاه به شیوه حضوری و الکترونیکی در قالب تک درس؛

-                    ارائه دروس مدرسی به صورت حضوری و الکترونیکی برای متقاضیان استخدام هیات علمی دانشگاهها؛

-                    ارائه دوره های باز آموزی حرفه ای مهندسان برای متقاضیان تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی.

-                    کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: آموزش های آزاد و مجازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177