پرینت

وظايف اداري دفتر

·            برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و با مراکز دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي؛

·            تدوين دوره هاي کوتاه مدت پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه؛

·            هماهنگي با اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي؛

·            انعقاد تفاهم نامه و قرارداد هاي همكاري در ارتباط با برگزاري دوره هاي آموزشي؛

·            انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي؛

·            تهيه و تنظيم قرارداد هاي حق التدريس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده؛

·            تهيه برنامه هاي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و میان مدت؛

·            برنامه ريزي و اجراي فرايند برگزاري دوره هاي كوتاه مدت؛

·           تهيه شيوه نامه و آئين نامه هاي پذيرش دانشجو در دوره هاي مختلف ارائه شده توسط دفتر؛

·           ايجاد بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي؛

·           كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره ها؛

·           كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های یادگیری الکترونیکی و تولید محتوای دروس؛

·           بررسي محتواي دوره ازطریق گزارشها و فرمهاي مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشكلات ؛

·           تهيه و اعطاي گواهي يا مدرک پايان دوره؛

·           تهيه گزارشهاي آموزشي و مالي مربوط؛

·           تقدير از مجريان و دست اندرکاران دوره ها؛

                ·           ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده و تهیه بانك اطلاعاتي مربوط

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: آموزش های آزاد و مجازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177